شماره حساب موسسه جهت مشارکت های مردمی


خيرين محترم با عرض سلام و تبريك به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان اكنون مي توانيد كمك هاي مالي خود به موسسه خيريه را در جهت حمايت از بيماران بي بضاعت انجام دهيد.

نزد بانك ملت 

شماره حساب: 8340165987 

شماره كارت: 6104337620939080

شماره شبا:IR 650120020000008340165987

حساب مشترك بنام غلامرضا بياضيان و سيد عبدالمجيد موسوي زاده

منتظر دستان سپيد شما خيرين محترم هستيم . اميد كه با نيت خير شما بزرگواران التيام بخش درد بيماران نيازمند باشيم.