معرفی اعضای هیات مدیره

دکتر سيد وحيد فيروزآبادي (رئيس هیات مدیره)

مهندس سيد عباس مير عابديني (نائب رئيس هیات مدیره)

دکتر غلامرضا بياضيان  (مدير عامل)

دکتر سيد عبدالمجيد موسوي زاده (خزانه دار)

آقای عابدين نيكويي (بازرس علي البدل)

دکتر مجيد عمويي (بازرس اصلي)

دکتر آناهيتا محيط (عضو علي البدل)